Referenties;

Recente
en huidige Opdrachten:

 • Hoe organiseer je op subregionaal niveau bemoeizorg en voorkom je dat zorgnetwerken vastlopen na signalering van een problematische situatie.
  De opdracht bestaat uit procesmanagement, waarbij 18 gemeentes in West Brabant moeten komen tot een beleidsnotitie bemoeizorg in het kader van de WMO prestatievelden 2,7,8,9. Eind 2007
 • Ben als adviseur, op projectbasis, verbonden met het Digitaal Klant Dossier (DKD). Als projectleider begeleid ik gemeenten bij de implementatie van dit DKD in het kader van de Wet op eenmalige uitvraag persoonsgegevens.
  Eind 2007-  begin 2008
 • Als interim-manager V en V bij thuiszorg organisatie Zuidzorg actief van december 2007 tot september 2008. Aandachtsgebieden hier zijn; teambegeleiding en coaching, HKZ certificering, capaciteitsbeheersing, productie en productiviteit.
 • Initiatief nemer van de onderneming QareWorkPartners BV. QareWorkPartners is hčt bemiddelingsbureau voor verzorgende en verpleegkundige die zich als zelfstandig ondernemer vestigen, april 2008. Zie ook www.qareworkpartners.nl
 • “Interim- verander en overbruggingsmanagement voeren voor twee zorgcentra bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen,  van september 2008 tot mei  2009.
 • Als interim-manager V en V bij thuiszorg organisatie Zuidzorg actief vanaf mei  tot september 2009. Aandachtsgebieden hier zijn; Capaciteitsplanning en beheersing, productie en productiviteit en het reorganisatie traject Horizon mbt teambuilding, teamleren en coaching, digitalisering en verzuimbeheersing”.
 • Als manager Zorg ai actief bij Huispitaal BV te Oosterhout vanaf augustus 2009 tot juli 2010. Primaire opdracht was het rendabel maken van de Kraamzorgdivisie in Noord Brabant. Secundair verantwoordelijk voor de sector HVZ en V en V in de regio Eindhoven en Tilburg. Tijdens de opdracht bleek het rendabel maken van de kraamzorg niet haalbaar en veranderde de opdracht in vergaande sanering van deze kraamzorg met een overgang van onderneming in mei 2010 als gevolg. Productie uitbreiding en Productiviteitverbetering waren de andere grote aandachtsgebieden.
 • Deze opdracht bij Huispitaal heeft geleid tot de vervolg opdracht namelijk het doorvoeren van een nieuw sturingsprincipe gebaseerd op output en eigenverantwoordelijkheid van de operationele medewerker. Doelstellingen bij deze opdracht zijn;
  1. Terugdringen van administratieve lasten en BackOffice activiteiten en dus overheadkosten
  2. Het optimaliseren van productie en productiviteit. 
 • Het vergroten van klant- en  medewerkertevredenheid
 • Als project, crisismanager kleinschalig wonen voor dementerende ouderen actief bij de Breedonk te Breda van juli 2010 tot december 2010. Opdrachtformulering was als volgt; Breng het primaire zorgproces mbt kleinschalig wonen voor dementerende ouderen, zowel kwalitatief en kwantitatief op orde. Zorg voor een gezond exploitatieperspectief voor de nieuwe locatie zowel qua bewoning als qua personele bezetting.  Zorg voor klant- en medewerkertevredenheid.