Humblé is lid van de Orde van organisatieadviseurs de OOA (zie www.ooa.nl)

Zijn primaire aandachtsgebied is de Zorg in de meeste brede zin van het woord. Secundair richt hij zich op de centrale en decentrale overheid of profit organisaties.
 
          

Gespecialiseerd in het managen van en adviseren bij complexe verandertrajecten rond strategie, organisatie inrichting, bedrijfsvoering, informatievoorziening en nieuwbouw, heeft hij de laatste jaren vooral zijn ervaring opgebouwd met het beschrijven, analyseren en herontwerpen van bedrijfsprocessen, daarbij vooral actief in de lokale zorg . Daarin wordt hij als voorbeeld erkend en herkend. Voor deze sector is hij onder andere actief geweest als locatiemanager van enige zorgcentra en initiatiefnemer voor een geheel andere benadering van de bedrijfsvoering in de intramurale zorgverlening.

In het werk profileert Humblé zich door zijn niet aflatende energie, vasthoudendheid, creativiteit en durf waarbij hij zowel als teamplayer maar ook als solist gericht naar een voor de betreffende organisatie gewenst en haalbaar resultaat werkt.

Humblé zoekt naar integrale oplossingen (mens, organisatie, cultuur, proces, besturing en IT) en verkent daarbij ook nieuwe wegen. Is innovatief doch ook pragmatisch en tegelijk een persoon die mensen weet te boeien en te binden aan nieuwe concepten.
Is in staat de vernieuwingen te vertalen naar praktisch haalbare resultaten. Is gedreven!