Curriculum Vitae                                                                                              pdf printversie


Naam

Humblé (Theu)

Geslacht

Mannelijk

Adres

Geerstraat 4

Postcode

5262 CK

Woonplaats

Vught

Telefoonnummer

073 6563092

Faxnummer

----

E-mailadres

theuhumble@home.nl

Mobiel nummer

06 52014033

Geboortedatum

28 november 1958

Nationaliteit

Nederlandse

 

 

 

 

Beroepsopleidingen:

·         MBA opleiding

“Innovatie in de gezondheidszorg”  2006-2007

 “Ondernemend management in de zorgsector”  2005-2006

·         Voortgezette Opleiding Management in de gezondheidszorg           

Post HBO  Succesvol afgerond 1996 

·         Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie

Post HBO  Succesvol afgerond 1992

·         Kaderopleiding  midden management in de gezondheidszorg    

HBO  Succesvol afgerond 1986

·         Opleiding tot Verpleegkundige     Diploma 1980

Hiernaast heeft Humblé  in de afgelopen jaren diverse cursussen en bijscholingen gevolgd o.a. op het gebied van automatisering, integraal management, financieel management, ondernemerschap e.a.       

 


Referenties;

Recente
en huidige Opdrachten:


Projecten:

 

Ervaring:

Start als zelfstandig ondernemer, start eigen bedrijf;

 " Humblé Project- & Interimmanagement BV "

Locatiemanager van twee zorgcentra binnen de Stichting Ouderenzorg Heusden, te Heusden.

Humblé is hier als locatiemanager integraal verantwoordelijk voor twee zorgcentra. Geeft direct- en indirect leiding aan 150 medewerkers andere taken zijn;

-
Coördinator intern van bouwtraject interim locatie

- Coördinator intern Bouwtraject nieuwbouw multifunctioneel zorgcentrum

- Voorzitter projectorganisatie interne stuurgroep

- Voorzitter klankbordgroep en externe communicatie

- Projectcoördinator verhuisplan zorgcentrum

- Projectcoördinator zorgregistratie met het oog op functiegerichte bekostiging en
 
output financiering.

- Projectcoördinator ontwikkeling extramurale zorgverlening

- Projectcoördinator van opzetten van specifieke zorg voor psychogeriatrische bewoners. Startend vanuit substitutieprojecten naar groepswonen en kleinschalige woonvorm in nieuwbouw.

Manager Verpleging &Verzorging in combinatie met Locatiemanager van een zorgcentrum bij Thuiszorg Noord Brabant noord oost thuiszorg en Zorg voor Ouderen Maasland te Oss.

Een uiterst interessante combinatiefunctie tussen enerzijds de thuiszorg als extramurale zorgaanbieder en anderzijds de intramurale AWBZ zorg. Humblé `s taak was hier gemeenschappelijke belangen te zoeken en uit te nutte .

Afdelingshoofd chronische somatiek in verpleeghuis SVVE in Eindhoven.

Hier was Humblé integraal verantwoordelijk voor een afdeling van 36 chronisch somatische cliënten.

Manager Verpleging &Verzorging a.i. bij de bij Thuiszorg Noord Brabant noord oost te Uden, Veghel.

Ter vervanging van een aantal collegae heeft Humblé kennis kunnen maken met de thuiszorg. Dit was tevens zijn eerste kennismaking met het op basis van output managen van een productie eenheid.

 Afdelingshoofd bij de Binckhorst, te Rosmalen.

In de bijna 9 jaar Binckhorst heeft  Humblé in het totaal aan drie verschillende afdelingen voor mensen met een beperking, leiding gegeven. Steeds betrof het afdelingen welke om diverse redenen organisatorisch en qua structuur en sfeer verandering behoefden.
Humblé zijn taak was om als crisismanager de zaken weer op te bouwen.

 Z – verpleegkundige in de Donksbergen te Eersel

Dorp gemeenschapsleider Arnhem (Dogela), in “Ons Dorp” te Arnhem.

Leerling Z - verpleegkundige in het Psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught.

Neventaken;

         Voorzitter beleggingsstudieclub “Pecunia Non Olet

         Humblé is als vrijwilliger verbonden aan diverse jeugdorganisaties in Vught